RECONNECT WITH YOUR SOUL
– Open up to and remember your soul´s voice

Time: May 9, 10-16
Space: Bodhish, Borgmästargatan 4, Stockholm
Price: 1550 kr, early bird 1350 kr until 25/4
 

 

Reconnecting with our spirit can somehow feel easier and less “risky” than reconnecting with our soul. In the spiritual realm we seem to encounter a wiser version of ourselves, or receive information and advice from guides, masters and a higher intelligence. Often it is so much easier to trust advise coming from the outside, rather than from the inside. To deep dive into the heart and the soul is a whole other story. Here is where we find our shadows and the roots to our wounds, but it is also on this journey we find our true self and the great beauty and uniqueness that we hold in this life.

 

The soul is the bridge between our spirit and our physical body, the seat for emotions and intuition, holding our past and our future – but most importantly the key to the present where we can live this life to the fullest. This is where you find your depth, your wisdom and your power and your unique flavor. To universally define the soul is as impossible as it is futile. The soul is to be experienced and explored. Reconnecting with the soul is not about ascending, it takes us into the process of descending. The soul is the part of us that connects with others and interact with energies, emotions and creativity. The soul shakes us and show us the path that makes us feel alive.

 

Welcome to a Sunday dedicated to the soul, during this day we will;

△ Learn how to discern the voice of your soul, from all other voices that speaks within and outside of you
△ Explore your soul´s voice and your soul´s truth
△ Discover how your soul feels
△ Ger insights on how to nourish your soul
△ Open up for a deeper communication with your soul
△ Start rebuilding a fluid and natural connection with your soul

 

We will gather at Bodhish 10-16 on May 9th with a 1-hour lunch break. We will work vibrationally, energetically and physically from where you are right now. There will be an opportunity to share experiences and ask questions during the day. As always, the more open you are, the more you will get out of this day. All participants will be in different places, some will be in the beginning of their journey of Self-discovery while others have been traveling the path for some time. A diverse group is welcomed and beautiful for the group dynamics. Tea and snacks will be served during the day. The gathering will be in Swedish or English depending on the participants present. If any questions email info@bodhish.com. Learn more about Sanna here.

BOOKINGS

NEW EARTH WISDOM
Meditation ~ Alignment Attunement

Time: 27 april, 18.30-20.00
Space: Bodhish, Borgmästargatan 4
Pris: 255 kr
 
 

Moder jord är ett eget medvetande och vi är ett av hennes uttryck. Vår kropp är en del av henne, precis som djuren, träden, svamparna och växterna. Tillsammans är vi i en process av transformation. Vi balanseras och hon balanseras, Hon växer och vi växer, Vi ökar i vibration och hon ökar i vibration, Hon aktiveras och vi aktiveras. Ju djupare kontakt vi kan ha med varandra, desto lättare blir vår resa. Kontakten med rötterna och jorden är också en förutsättning för att vi ska kunna öppna upp en djupare kontakt med oss själva, vår kropp, vår själ och vår ande. Via vägledd gruppmeditation bjuds du in till att jorda och fylla dig själv med ny energi, ta hjälp av elementen för att återfinna din balans mellan himmel och jord, och ta emot budskap om vad du behöver just nu. Energin som vi jobbar med har en balanserande, centrerande och aktiverande effekt.

 

Utan månen hade inte liv funnits på jorden, månen reglerar väder, vattnets nivå inklusive vattnet och blodet i vår egen kropp. Månen skapar de cykler vi är beroende av för nytt liv och att leva efter månens och solens rytm är en lika bortglömd som naturlig del av ett liv på jorden. Av den anledningen är New Earth Wisdom-samlingar förlagda till dagarna kring fullmåne.

 

Jag Sanna (läs mer om mig här) kommer att öppna samlingen genom att dela mitt perspektiv på energin och vibrationen som är vägledande för kvällen, därefter guidas ni in för att ta emot den. Efteråt finns utrymme för att dela sin upplevelse, samt diskutera och ställa frågor. Inga förkunskaper krävs för att delta, den vägledda meditationen sker på svenska eller engelska beroende på vilka som deltar. Te och snacks serveras efter meditationen. Vid frågor hör av dig till info@bodhish.com.

BOOKINGS

METAMORPHOSIS
– 8 veckors transformationsresa

Tid: 8 veckor med start 20 april, kl 18.00-21.00
Space: Bodhish, Borgmästargatan 4, Stockholm
Pris: 4950 kr
 

Följ med på Metamorphosis, en 8 veckors transformationsresa med Sanna. Transformation betyder inte att du ska bli någon annan, tvärtom är resans intention att du ska få tillgång till mer av dig, bli mer sann mot dig själv och älska dig själv mer. Resan stödjer dig i att skapa en djupare relation och starkare tillit till dig själv.

 

Oavsett vilken manifestation nästa steg innebär för dig; att jobba med det ditt hjärta längtar efter, få en tydligare riktning i livet, att må bättre och få mer balans i vardagen, att bilda familj, att skapa en egen verksamhet eller få mer frihet i ditt liv, så är det relationen med dig själv som är start- och slutpunkt. Intentionen med resan är också att öppna upp dig för din egen visdom och kraft. När vi står mer stabilt i vår egen energi och tillåter vår själ att expandera och leda vägen, skapar vi ett starkare flöde i livet.

 

Vi möts i grupp på Bodhish 3h varannan vecka under 8 veckor. Vi går igenom 4 olika faser under transformationsresan. Mellan varje mötestillfälle får du uppgifter att arbeta vidare med hemma.

 

Vi jobbar med solen, elementen och månen. Vi tar in ett element per fas och jobbar med de planetära energierna. Viktiga ledstjärnor under resan kommer vara balansen mellan vår feminina och maskulina energi, samt balansen mellan himmel och jord, balanser som Bodhish-energin hjälper oss att hålla. Läs mer om Metamorphosis här . Uppdelning av betalningen är möjlig. Om du har funderingar eller frågor om upplägg eller innehåll så tveka inte att dela dom till sanna.karlsson@bodhish.com.

BOOKINGS