Om meditation

Fördelar med meditation. Meditation är ett sätt att stärka kontakten med dig själv. Meditation är ett sätt att landa och återkoppla till både jorden och ditt högre jag. Meditation är ett sätt att acceptera och släppa tankar, känslor och energier som du inte längre behöver, eller som aldrig var dina egna till att börja med. När du släpper allt som inte längre tillhör dig blir allt både lättare och klarare. Meditation ger också perspektiv på livet, du får nya perspektiv på situationer som tidigare kändes låsta. Du kan få nya insikter om dig själv, vad du behöver och inspiration kring hur du kan ge dig själv det du behöver. Ett meditativt stadie fyller dig med ny energi, en naturlig effekt av att du vilar i ditt eget varande.

 

Hitta din meditationsform. Vi är alla skapta med olika ”design”, för vissa av oss kommer ett meditativt stadie naturligt och för andra krävs lite träning för att komma dit. Som tur är finns många olika tekniker för att nå ett meditativt tillstånd. Kanske behöver du lite rörelse för att hitta stillheten inuti, kanske behöver du mycket egen space och tystnad och hittar det när du är ute i skogen och går, kanske dras du till mindfulness, yoga/mantra meditation eller meditation med kropps-scanning. Du kommer dras till det som bäst passar den plats du befinner dig på.

 

Gruppmeditation. Att delta i en gruppmeditation kan vara väldigt värdefullt, både om du är nybörjare och om du är mer avancerad men söker ny dynamik och en djupare upplevelse i meditationen. Mångfalden, dynamiken och kraften som finns i en gruppenergi är väldigt stöttande. När vi kommer samman i en grupp skapas ringar på vattnet, ett genombrott för en person kan betyda en öppning för någon annan. Vi stödjer och speglar varandra. Sammansättningen av en grupp är aldrig en slump.

 

Gruppmeditation på Bodhish. På Bodhish erbjuder vi gruppmeditationer vid olika typer av events, ofta i samband med ny- eller fullmåne, vinter- och sommarsolstånd samt vår- eller höstdagsjämning. Vi använder en enkel meditationsteknik där alla deltagare sitter på en stol med slutna ögon och med fötterna placerade på golvet. Du blir vägledd in i meditation av Sanna Karlsson (grundare av Bodhish) tillsammans med bakgrundsmusik eller trummor/gong/skålar som hjälper till att öka frekvensen. Under meditationen använder vi oss av jordnära element för att få extra kraft. Efter meditationen finns möjlighet att dela upplevelsen, för de som önskar. Processen under dessa kvällar är väldigt organisk, intuitiva meddelanden till gruppen kan komma igenom, det kan också förekomma att Sanna guidar någon (som är öppen för det) igenom en läkningsprocess kring något som dyker upp under kvällen, en sådan process är oftast gynnsam för flera i gruppen. Meditationen kommer att hållas på svenska.