Om meditation

Fördelar med meditation. Meditation är ett sätt att stärka kontakten med dig själv. Meditation är ett sätt att landa och återkoppla till både jorden och ditt högre jag. Meditation är ett sätt att acceptera och släppa tankar, känslor och energier som du inte längre behöver, eller som aldrig var dina egna till att börja med. När du släpper allt som inte längre tillhör dig blir allt både lättare och klarare. Meditation ger också perspektiv på livet, du får nya perspektiv på situationer som tidigare kändes låsta. Du kan få nya insikter om dig själv, vad du behöver och inspiration kring hur du kan ge dig själv det du behöver. Ett meditativt stadie fyller dig med ny energi, en naturlig effekt av att du vilar i ditt eget varande.

 

Hitta din meditationsform. Vi är alla skapta med olika ”design”, för vissa av oss kommer ett meditativt stadie naturligt och för andra krävs lite träning för att komma dit. Som tur är finns många olika tekniker för att nå ett meditativt tillstånd. Kanske behöver du lite rörelse för att hitta stillheten inuti, kanske behöver du mycket egen space och tystnad och hittar det när du är ute i skogen och går, kanske dras du till mindfulness, yoga/mantra meditation eller meditation med kropps-scanning. Du kommer dras till det som bäst passar den plats du befinner dig på.

 

Gruppmeditation. Att delta i en gruppmeditation kan vara väldigt värdefullt, både om du är nybörjare och om du är mer avancerad men söker ny dynamik och en djupare upplevelse i meditationen. Mångfalden, dynamiken och kraften som finns i en gruppenergi är väldigt stöttande. När vi kommer samman i en grupp skapas ringar på vattnet, ett genombrott för en person kan betyda en öppning för någon annan. Vi stödjer och speglar varandra. Sammansättningen av en grupp är aldrig en slump.

 

Gruppmeditation på Bodhish. På Bodhish erbjuder vi gruppmeditationer vid olika typer av events, ofta i samband med ny- eller fullmåne, vinter- och sommarsolstånd samt vår- eller höstdagsjämning. Vi använder en enkel meditationsteknik där alla deltagare sitter på en stol med slutna ögon och med fötterna placerade på golvet. Du blir vägledd in i meditation av Sanna Karlsson (grundare av Bodhish) tillsammans med bakgrundsmusik eller trummor/gong/skålar som hjälper till att öka frekvensen. Under meditationen använder vi oss av jordnära element för att få extra kraft. Efter meditationen finns möjlighet att dela upplevelsen, för de som önskar. Processen under dessa kvällar är väldigt organisk, intuitiva meddelanden till gruppen kan komma igenom, det kan också förekomma att Sanna guidar någon (som är öppen för det) igenom en läkningsprocess kring något som dyker upp under kvällen, en sådan process är oftast gynnsam för flera i gruppen. Meditationen kommer att hållas på svenska.

Du är nyckeln

I varje sekund har vi möjligheten att välja vårt liv. När man läser den meningen kan det kännas lite överväldigande och vi upplever inte alltid att vi har ett val, men på någon nivå har vi alltid ett val att påverka vårt liv och i varje stund gör vi också ett val, oavsett om det sker omedvetet eller medvetet. Vårt mänskliga jag kan uppleva tanken om att vi själva har makten över vårt eget liv som stressande, oftast för att vi är rädda att göra ”fel” val. Vi får tidigt lära oss att misslyckas är något dåligt, men från ett högre perspektiv finns inga dåliga val eller misslyckanden, allt i livet är potentiella lärdomar som vi kan växa från. Det vi kallar ”misstag” finns där så vi kan upptäcka att det är dags att byta riktning.

 

Många av oss får också tidigt lära oss att alla former av jobbiga känslor och upplevelser ska undvikas, föräldrar skyddar sina barn så långt de kan från alla former av ”lidande”. Därför väljer vi att gå omvägar och stänga av känslor för att undvika det där ”jobbiga”. Vi skapar ett monster av något som egentligen kan vara en gåva, gåvan i att våga öppna upp för vad en motgång kan lära oss. Genom att stå kvar och möta det där ”jobbiga” kan vi lära oss om vilka rädslor vi bär på och hur vi kan acceptera och släppa taget om dom, vi kan tillåta oss att gå igenom förlåtelseprocesser (med oss själva eller andra) och därefter omfamna den expansion av frihet och kärlek som är möjlig när rädslor och blockeringar släpps.

 

Ju mer vi lär känna oss själva, desto skönare blir resan – det betyder inte att berg och dalbanan och utmaningarna i livet kommer att utebli, det vore ju att hindra vårt växande, men det innebär att resan blir rikare, mjukare och oändligt mer njutbar.

 

Du och endast du har nyckeln till ditt hjärta, din livsväg och dina val. Vi tenderar att söka svaren och nycklarna utanför oss själva och hos andra människor. Vi kan få ledtrådar via andra människor, men till slut handlar det om dig själv, och framförallt att lyssna till ditt eget hjärta. Du är nyckeln.

 

Oprah formulerar det så levande och vackert här