Du är nyckeln

I varje sekund har vi möjligheten att välja vårt liv. När man läser den meningen kan det kännas lite överväldigande och vi upplever inte alltid att vi har ett val, men på någon nivå har vi alltid ett val att påverka vårt liv och i varje stund gör vi också ett val, oavsett om det sker omedvetet eller medvetet. Vårt mänskliga jag kan uppleva tanken om att vi själva har makten över vårt eget liv som stressande, oftast för att vi är rädda att göra ”fel” val. Vi får tidigt lära oss att misslyckas är något dåligt, men från ett högre perspektiv finns inga dåliga val eller misslyckanden, allt i livet är potentiella lärdomar som vi kan växa från. Det vi kallar ”misstag” finns där så vi kan upptäcka att det är dags att byta riktning.

 

Många av oss får också tidigt lära oss att alla former av jobbiga känslor och upplevelser ska undvikas, föräldrar skyddar sina barn så långt de kan från alla former av ”lidande”. Därför väljer vi att gå omvägar och stänga av känslor för att undvika det där ”jobbiga”. Vi skapar ett monster av något som egentligen kan vara en gåva, gåvan i att våga öppna upp för vad en motgång kan lära oss. Genom att stå kvar och möta det där ”jobbiga” kan vi lära oss om vilka rädslor vi bär på och hur vi kan acceptera och släppa taget om dom, vi kan tillåta oss att gå igenom förlåtelseprocesser (med oss själva eller andra) och därefter omfamna den expansion av frihet och kärlek som är möjlig när rädslor och blockeringar släpps.

 

Ju mer vi lär känna oss själva, desto skönare blir resan – det betyder inte att berg och dalbanan och utmaningarna i livet kommer att utebli, det vore ju att hindra vårt växande, men det innebär att resan blir rikare, mjukare och oändligt mer njutbar.

 

Du och endast du har nyckeln till ditt hjärta, din livsväg och dina val. Vi tenderar att söka svaren och nycklarna utanför oss själva och hos andra människor. Vi kan få ledtrådar via andra människor, men till slut handlar det om dig själv, och framförallt att lyssna till ditt eget hjärta. Du är nyckeln.

 

Oprah formulerar det så levande och vackert här